ติดต่อบริษัท

สำนักงานใหญ่ อลิอันซ์ อยุธยา
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2305-7000
ดูแผนที่บริษัทฯ คลิกที่นี่

ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมง
หรืออีเมล์: customercare@azay.co.th
สอบถามข้อมูลออนไลน์ คลิกที่นี่
ดูศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ คลิกที่นี่

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
อีเมล์: Contact@azay.co.th

การติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่
หรือส่งอีเมล์: Humanresources@azay.co.th

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
เพราะคำแนะนำ ติชม ร้องเรียน จากลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้บริษัท ฯ พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ และตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด หากท่านมีคำแนะนำเกี่ยวกับการบริการส่วนใดของบริษัทฯ
ส่งเรื่องมาหาเราได้ที่ อีเมล voiceofcustomer@azay.co.th
หรือ หรือ แฟกซ์ 02-305-7999 ต่อ 8222
คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
- ขอให้ท่านแนบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ มาทางอีเมลข้างต้น โดยระบุ ชื่อ-สกุล หมายเลขกรมธรรม์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับให้ชัดเจน
- กรณีเป็นเรื่องร้องเรียน บริษัทฯจะทำการแจ้งผลความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นระยะๆ ภายใน7-14 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นของเรื่องร้องเรียน)

AZAY Agency Web
ตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก AZAY Agency Web หรือมีคำถามเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อศูนย์บริการด้านเทคนิค AZAY Agency Web ที่โทร. 1373 กด 2 และกด 3
หรือส่งอีเมล์ไปยัง Express.help@azay.co.th