คณะผู้บริหาร

  • ไบรอัน สมิธ

   กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • พัชรา ทวีชัยวัฒนะ

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร และการบริการสำนักงาน
  • วิทยา ชาญพานิชย์

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน
  • เพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
  • สุรจักษ์ โกฏิกุล

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน
  • ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
  • กิตติ ปิณฑวิรุจน์

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และความสัมพันธ์ภาครัฐ
  • โรเบิร์ต พอล เกรย์

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
  • ชารอน ตัน

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์