สูงวัยใช่เลย 90/10 ( มาย สบาย สบาย A90/10 )

 • คุ้มครองชีวิต ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายตั้งแต่แผน 50,000 ถึง 200,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
 • ชำระเบี้ยสั้นๆ เพียง 10 ปี
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 50-70 ปี
 • อยู่ครบสัญญามีเงินคืนสูงสุด 240,000 บาท *
 • เลือกผ่อนชำระได้ ทั้งแบบรายเดือนและรายปี
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ **

  พิเศษ! ซื้อวันนี้รับโปรโมชั่น 2 ต่อ
 • ต่อที่ 1 รับบัตรกำนัล Tesco Lotus 400 บาท เพียงชำระด้วยบัตรเครดิต
 • ต่อที่ 2 ลดค่าเบี้ยทันที 5% เมื่อซื้อพร้อมกัน 2 คน
เงื่อนไข
* ความคุ้มครองและผลประโยชน์เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
** เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน สูงวัยใช่เลย 90/10 ( มาย สบาย สบาย A90/10 )
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ