ทุกเมื่อ เพื่อเป็นกำลังใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน


  • สินไหมมรณกรรม

   พิจารณาอนุมัติสินไหมมรณกรรมทันใจภายในวันเดียวกัน หากผู้รับประโยชน์มายื่นเอกสารครบถ้วนที่ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ชั้น 1 ก่อนเที่ยง ในวันจันทร์ - วันศุกร์*

   * การพิจารณาสินไหมเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และบริษัทฯ กำหนด

  Download Form
  สอบถามข้อมูล

  • หรีดและหนังสือเสริมกำลังใจ

   ส่งถึงผู้รับประโยชน์เพื่อร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมเป็นกำลังใจในยามที่ผู้ถือกรมธรรม์จากไป