บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทางโทรศัพท์


Service Excellence บริการที่เป็นเยี่ยม เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต

ไม่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันและการเจ็บป่วย จะเกิดขึ้นเวลาใด อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ก็พร้อมเคียงข้างคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับการบริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ศูนย์ดูแลลูกค้าฯ โทร.1373 ขยายเวลาการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเพิ่มบริการพิเศษยามค่ำคืน*ให้คุณอุ่นใจแม้ในยามฉุกเฉิน


บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทางโทรศัพท์
Medical Assistance Service (Over the Phone)

ให้ความช่วยเหลือลูกค้า หากเกิดการเจ็บป่วยกะทันหันหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทฯ จะบริการประสานงาน** กับสถานพยาบาลเพื่อให้ลูกค้าเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ

รายละเอียดการให้บริการ

บริการแนะนำผู้ให้บริการทางการแพทย์
แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล คลินิก คลินิกทันตแพทย์ทุกที่ทั่วประเทศ

บริการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้า้ได้เ้ข้า้รักษาตัวในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน หากลูกค้า้ ต้องเข้า้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

บริการนัดหมาย
จัดการนัดหมายแพทย์เพื่อการรักษาในสถานพยาบาล ที่เหมาะสมในท้องถิ่นที่ลูกค้า้เดินทางอยู่ขณะเกิดเหตุการณ์

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์
ประสานงานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานที่ใกล้ที่สุด

การส่งตัวผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
ประสานงานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปยังสถานที่พักปกติ

 

* บริการยามค่ำคืน ให้บริการตั้งแต่เวลา20.00 น. – 08.00 น. (2 ทุ่ม ถึง 8 โมงเช้า)
** ให้บริการทุกที่ทั่วประเทศ ฟรีค่าประสานงาน แต่สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนรับบริการ ิ