โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์

สำหรับลูกค้า

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ และศูนย์ตรวจสุขภาพอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งลูกค้ารายสามัญ ประกันกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเอาประกันภัย ได้ที่
> รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์

สำหรับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ สามารถค้นหาข้อมูลสำหรับการให้บริการ โดยการคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบได้ที่
> การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพรายสามัญและกลุ่ม

สำหรับตัวแทน

ตัวแทนทุกท่านสามารถค้นหาข้อมูลโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ และศูนย์ตรวจสุขภาพ อลิอันซ์อยุธยา พร้อมกับข้อมูลการบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ โดยการคลิกเข้าสู่ระบบได้ที่
> www.AZAYAgency.com