ประกันออมทรัพย์อยุธยาทรัพย์เพิ่มพูน 10/3 (มีเงินปันผล)
อีกทางเลือกของการออมสบายๆ เพียง 3 ปี พร้อมความคุ้มครองชีวิตและลดหย่อนภาษี
 • จ่ายเบี้ยสั้นๆ เพียง 3 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 4,140 บาทต่อเดือน  (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี)
 • การันตีเงินคืนทุกสิ้นปี รวมตลอดสัญญา 140%
 • พิเศษยิ่งกว่าด้วยโอกาสรับเงินปันผลทุกปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100, 000 บาทต่อปี (เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยรายเดือน ราย  3 เดือน 6 เดือน หรือรายปีก็ได้ (คุ้มยิ่งกว่า หากเลือกชำระเบี้ยเป็นรายปี)
    
          รายละเอียดของแบบประกัน • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 • จ่ายเบี้ยสั้นๆ เพียง 3 ปี ให้ความคุ้มครอง 10 ปี
 • รับเงินคืนแบบการันตี รวม 140% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ดังนี้
 • ปีที่ 1-9: ปีละ 2%
 • ปีที่ 10 รับเงินก้อน 122%
 • พิเศษ ด้วยโอกาสรับเงินปันผล ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ดังนี้
  - รายปี ตั้งแต่ปีที่ 1 - 10
  - เมื่อครบกำหนดสัญญา ณ ปีที่ 10
 • เบี้ยประกันภัย สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุแนบได้
พบทางเลือกหลากหลายสำหรับการลดหย่อนภาษี คลิกที่นี่

ขอแนะนำ! มาย ซุปเปอร์ รีเทิร์น 11/6 ออมทรัพย์รับเยอะทุกปี ออมเพียง 6 ปี คุ้มครอง 11 ปี การันตีเงินคืนตั้งแต่ปีแรก ตลอดสัญญารวม 650% คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันออมทรัพย์อยุธยาทรัพย์เพิ่มพูน 10/3 (มีเงินปันผล)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
ผลประโยชน์จากสัญญาหลัก อยุธยาทรัพย์เพิ่มพูน 10/3 (มีเงินปันผล)
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
หมายเหตุ