ประกันออมทรัพย์มาย ซุปเปอร์ รีเทิร์น 11/6 (มีเงินปันผล)
ออมทรัพย์รับเยอะทุกปี ลดหย่อนภาษี ไม่ตรวจสุขภาพ

อยากลดหย่อนภาษีปีละเยอะๆ ทำให้เงินงอกเงยได้แบบไม่เสี่ยง... และยังได้เก็บออมให้กับตนเองในอนาคตอีกด้วย ยิ่งมีเงินคืนให้แต่ละปี ยิ่งดี!
 
 • เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 2,687 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับอายุ 35 ปี)
 • จ่ายเบี้ยเพียง 6 ปี
 • ได้เงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกปี (ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10)
 • การันตีเงินคืนตลอดสัญญาขั้นต่ำ 650%
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอบคำถามสุขภาพเพียง 1 ข้อ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามกฎเกณฑ์ของสรรพากร)

อยากออมสั้นแบบสบายๆ เบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,620 บาท คลิก
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันออมทรัพย์มาย ซุปเปอร์ รีเทิร์น 11/6 (มีเงินปันผล)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ