ประกันออมทรัพย์มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล)
ออมเบาๆ รับเงินคืนทุกปี พร้อมความคุ้มครองชีวิต และมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่ม

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เดือนละ 1,620 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี)
 • จ่ายเบี้ยประกันภัย 6 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี
 • รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปี่ที่ 1 ถึงปีที่ 10
 • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • มีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผลรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • รวมผลประโยชนฺตลอดสัญญาขั้นต่ำ 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ การันตีตลอดสัญญาขั้นต่ำ 650% คลิกเลย 
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันออมทรัพย์มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
หมายเหตุ