ประกันชีวิตมาย บำนาญ ไฟว์ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล)
การวางแผนที่ใช่ สำหรับคนวัย 40-55 ปี
ออมสั้นเพียง 5 ปี  รับบำนาญยาว ลดภาษีได้ ให้คุณมั่นใจ มีเงินใช้หลังเกษียณแน่นอน  

 • ให้คุณมั่นใจ มีเงินใช้ทุกปี ตั้งแต่อายุ 60-90 ปี
 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี
 • รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปี 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • โอกาสรับเพิ่มอีก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (1)
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ**
 • รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยสูงสุด 300,000 บาทต่อปีทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร
 • คนวัยทำงานอายุ 40 – 55 ปี มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ที่ต้องการมีรายได้ที่แน่นอนหลังเกษียณ พร้อมโอกาสรับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพ* ในการสมัครทำประกัน
 • ต้องการรับสิทธิการลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 300,000 บาทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
**การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ


 อายุยังไม่ถึง 40 แต่อยากเริ่มออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ออมสบายๆ จ่ายเบี้ยเบาๆ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันชีวิตมาย บำนาญ ไฟว์ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
หมายเหตุุ