แพคคู่ สุขภาพดี ราคาเบาๆ แพคเดียวครบทั้งชีวิตและสุขภาพ

"ประกันน่ะ ใครๆ ก็อยากได้ ยิ่งแบบที่คุ้มครองทั้งค่ารักษายามเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ถ้าเราเป็นอะไรไป ครอบครัวก็ไม่เดือดร้อน.. แต่แบบที่ให้ผลประโยชน์เยอะก็แพงมากสู้ราคาไม่ไหว"

แผนประกันแพคคู่สุขภาพดี ราคาเบาๆ “มาย โฮล ไลฟ์ A90/21”+“สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า” มอบความคุ้มครองอย่างครบครัน ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

 • จ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลตามจริง... วงเงินต่อปีสูงสุด 10,000,000 บาท
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 90 ปี
 • ราคาสบายกระเป๋า เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 2,220 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี แผน 1)
 • สามารถซื้อผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบไม่นอน ร.พ. (OPD) เพิ่มได้สูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
**ขอแนะนำ ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค
เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ นอนหรือ ไม่นอน ร.พ. อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง คุ้มครองชีวิต ชดเชยรายได้ ครบ!คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูล
แบบประกัน แพคคู่ สุขภาพดี ราคาเบาๆ แพคเดียวครบทั้งชีวิตและสุขภาพ
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้