ประกันชีวิตมาย ซุปเปอร์ เซฟตี้
คุ้มครองรอบด้าน ทั้งชีวิตและสุขภาพด้วยผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อุบัติเหตุ โรคร้าย มะเร็ง พร้อมชดเชยรายได้หากต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีให้เลือก 4 แผน เลือกได้ตามต้องการ 
  • คุ้มครองการเสียชีวิตจากทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน รวมวงเงินสูงสุดถึง 652,000 บาท*

  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุดถึง 60,000 บาทต่อปี*

  • เงินชดเชยรายวันกรณีต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 500 วันคุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุดถึง 1,000,000 บาท**

อยากได้ความคุ้มครองครบครันพร้อมออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกรัก คลิกเลย 
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันชีวิตมาย ซุปเปอร์ เซฟตี้
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
  • ชีวิต
  • สุขภาพ
  • อุบัติเหตุ
  • เกษียณอายุ
  • บำนาญ
  • ออมเงิน
  • ลดหย่อนภาษี
  • ผู้ป่วยใน
  • ผู้ป่วยนอก
  • ชดเชยรายได้
  • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
  • ผู้ป่วยใน
  • ผู้ป่วยนอก
  • ชดเชยรายได้
  • คุ้มครองการทุพพลภาพ
  • คุ้มครองอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองโรคร้ายแรง
  • คุ้มครองโรคมะเร็ง
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
  • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
หมายเหตุ
หมายเหตุ