ประกันชีวิตมาย ซุปเปอร์ เซฟตี้
คุ้มครองรอบด้าน ทั้งชีวิตและสุขภาพด้วยผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อุบัติเหตุ โรคร้าย มะเร็ง พร้อมชดเชยรายได้หากต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีให้เลือก 4 แผน เลือกได้ตามต้องการ 
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน รวมวงเงินสูงสุดถึง 652,000 บาท*

 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุดถึง 60,000 บาทต่อปี*

 • เงินชดเชยรายวันกรณีต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 500 วันคุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุดถึง 1,000,000 บาท**

อยากได้ความคุ้มครองครบครันพร้อมออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกรัก คลิกเลย 
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันชีวิตมาย ซุปเปอร์ เซฟตี้
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
หมายเหตุ
หมายเหตุ