ประกันชีวิตมาย คิดส์ แพ็ค
คุ้มครองลูกรักครบทุกด้าน  คุ้มครองชีวิต ดูแลยามเจ็บป่วยและวางแผนเพื่ออนาคตการศึกษา

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • เงินช่วยค่าเล่าเรียนปีละ 2%*
 • เงินครบกำหนดสัญญาและเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 • พิเศษ รับความคุ้มครองสุขภาพของลูกรัก และคุ้มครอง ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 • รายละเอียดการรับประกันภัย

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 ปี 1 วัน - 15 ปี
 • อายุผู้ชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี - 55 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 20 ปี ให้ความคุ้มครอง 20 ปี
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี
 • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ
ขอแนะนำประกันแบบ "เหมาๆ" ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค สำหรับคุณพ่อคุณแม่ 
เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ นอนหรือ ไม่นอน ร.พ. อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง คุ้มครองชีวิต ชดเชยรายได้ ครบ! คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันชีวิตมาย คิดส์ แพ็ค
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ