ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ)
"สูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ)
... ประกันผู้สูงอายุที่ให้คุณมีแต่ได้กับได้"


ทำไมต้องทำประกันชีวิตสูงวัยได้เกินร้อย

1. เพื่อเก็บไว้เป็นเงินออมให้ตนเองและครอบครัว
2. มีเงินก้อนเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
3. เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
4. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับตนเองและครอบครัว
5. เพื่อมีหลักประกันคุ้มครองในยามอายุมากขึ้น


“พิเศษ! รับทันทีบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 300 บาท เมื่อท่านสมัครและชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต หรือโดยหักบัญชีอัตโนมัติ ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 59รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
 • ได้รับเงินคืนทุกปี แผนสูงสุดปีละ 8,000 บาท*
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือแผนสูงสุด 600,000 บาท
 • เมื่ออยู่ครบสัญญาได้รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือแผนสูงสุด 600,000 บาท*
 • จ่ายเบี้ยเบาๆ แผนต่ำสุดเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • อายุรับประกันภัย 50 - 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • เสียชีวิตจากเจ็บป่วยในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมดและหากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเพิ่มให้อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**

พิเศษยิ่งขึ้น ! เมื่อสมัครแผนประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาท พร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไป รับส่วนลด 5%

*ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่แสดงข้างต้นมาจากแผนประกันภัยสูงสุด โดยเริ่มต้นคืนเงินที่อายุ 72 ปี คำนวณจากเงินเอาประกันภัยของแผน 10/ เงินคืนสูงสุดปีละ 2,000 บาทที่อายุ 72-75 ปี/ เงินคืนสูงสุดปีละ 4,000 บาทที่อายุ 76-80 ปี/ เงินคืนสูงสุดปีละ 8,000 บาทที่อายุ 81-89 ปี

** ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ และ หรือ บันทึกสลักหลังอื่น ๆ (ถ้ามี)
 อยากเน้นความคุ้มครองเรื่องโรคร้าย  คลิก
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้าย
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
หมายเหตุ
ตัวอย่างข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการเสียชีวิต