ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ)
"สูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ)
... ประกันผู้สูงอายุที่ให้คุณมีแต่ได้กับได้"


ทำไมต้องทำประกันชีวิตสูงวัยได้เกินร้อย

1. มีเงินก้อนให้ตัวเองหรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน  
2. จ่ายเบี้ยไปไม่เสียเปล่า มีเงินใช้ ได้เงินคืน  
3. ง่าย สบายใจ ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
4. ไม่เป็นภาระ แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
 • ได้รับเงินคืนทุกปี แผนสูงสุดปีละ 8,000 บาท*
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือแผนสูงสุด 600,000 บาท
 • เมื่ออยู่ครบสัญญาได้รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือแผนสูงสุด 600,000 บาท
 • จ่ายเบี้ยเบาๆ แผนต่ำสุดเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท (แผน 50,000)
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • อายุรับประกันภัย 50 - 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • เสียชีวิตจากเจ็บป่วยในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2 % ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด และหากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเพิ่มให้อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท เฉพาะกรณีผู้สูงอายุซื้อให้ตัวเองเท่านั้น กรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ( ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

พิเศษกว่า! อายุยิ่งน้อย เบี้ยยิ่งถูกประหยัดได้กว่า 20%

*ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่แสดงข้างต้นมาจากแผนประกันภัยสูงสุด โดยเริ่มต้นคืนเงินที่อายุ 72 ปี คำนวณจากเงินเอาประกันภัยของแผน 10/ เงินคืนสูงสุดปีละ 2,000 บาทที่อายุ 72-75 ปี/ เงินคืนสูงสุดปีละ 4,000 บาทที่อายุ 76-80 ปี/ เงินคืนสูงสุดปีละ 8,000 บาทที่อายุ 81-89 ปี

** ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ และ หรือ บันทึกสลักหลังอื่น ๆ (ถ้ามี)
สนใจทำประกันอุบัติเหตุแบบครบวงจร คุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุพร้อมเงินชดเชยรายได้ สำหรับอายุ 7-74 ปี คลิก
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ)
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
หมายเหตุ
ตัวอย่างข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการเสียชีวิต
คำยืนยันจาก คปภ. เรื่องการจ่ายกรณีเสียชีวิต
เปรียบเทียบกันชัดๆ แบบประกันเพื่อผู้สูงอายุกับแบบประกันที่ต้องตรวจสุขภาพ อ่านรายละเอียดคลิกขวาแล้วเปิดภาพในแท็ปใหม่