ประกันชีวิตอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X
รับความคุ้มครองชีวิตพร้อมออกแบบการออมในแบบที่คุณทำได้ เลือกระยะเวลาและจำนวนเงินออมได้ตามต้องการ  

 • เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 10-25 ปี
 • เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 225 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชายอายุ 35 ปี สำหรับแบบประกันแบบชำระเบี้ย 25 ปี เลือกชำระแบบรายเดือน)
 • ให้ความคุ้มครองยาวจนถึงอายุ 85ปี
 • โอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มสะสมตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • เหมาะสำหรับซื้อความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุแนบ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
  * สามารถดาวน์โหลดเพื่อดูตัวอย่างการเลือกจ่ายเบี้ย 10 ปีและ 20 ปี  

รายละเอียดแบบประกัน
- อายุที่ขอเอาประกันภัย 1-65 ปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ย)
- จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลักขั้นต่ำ 2,500 บาท
- คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มสะสม
- อยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนคืน 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมโอกาสรับเงินปันผลและจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม *

ต้องการการคุ้มครองชีวิตแบบไม่เน้นการออม เน้นความคุ้มครองแบบเต็มๆ 
ด้วยประกันเบี้ยต่ำ ความคุ้มครองสูง คลิกเลย
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันชีวิตอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
หมายเหตุ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ A85/10 และ A85/20