สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HS, HSP)
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HS) นี้สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักได้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นและค่ารักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายการของแผนแต่ละแผน  

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HSP) จะมีเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลพิเศษผู้ป่วยนอกก้อนใหญ่ เช่น ค่าล้างไต ค่าเคมีบำัด และค่ารังสีบำบัด ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นและค่ารักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายการของแผนแต่ละแผน เช่นเดียวกัน
**ขอแนะนำ ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค
เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ นอนหรือ ไม่นอน ร.พ. อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง คุ้มครองชีวิต ชดเชยรายได้ ครบ! คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HS, HSP)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ