สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง (CI)
หมดห่วงเรื่องค่ารักษาและภาระค่าใช้จ่าย หากคุณต้องเผชิญกับโรคร้าย ครอบคลุมมากถึง 48 โรค

รับผลประโยชน์เมื่อ

1. เป็นคนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
2. เจ็บป่วยด้วยโรครายแรงดังต่อไปนี้  
    2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม 
    2.2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวายครั้งแรก  
    2.3 การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ  
    2.4 การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 
    2.5 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันแบบสมบูรณ์  
    2.6 โรคเนื้องอกสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง
    2.7 การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ
    2.8 การสูญเสียการได้ยินอย่างสมบูรณ์
    2.9 โรคระบบประสาทพาร์กินสัน
    2.10 โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ
    2.11 การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
    2.12 แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง
    2.13 โรคอัลไซเมอร์
    2.14  โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
    2.15 ตาบอด

* สามารถอ่านรายชื่อโรคเพิ่มเติมได้ด้านล่าง
    
**ขอแนะนำ ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค
เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ นอนหรือ ไม่นอน ร.พ. อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง คุ้มครองชีวิต ชดเชยรายได้ ครบ! คลิกเลย
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง (CI)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
รายชื่อโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง
หมายเหตุ