สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB4)
หมดห่วงลูกรัก แม้เกิดเหตุไม่คาดคิดกับคุณ ยกเว้นการชำระเบี้ย แต่ยังให้ความคุ้มครองลูกอย่างต่อเนื่อง

สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ควรแนบเพิ่มเมื่อซื้อกรมธรรม์ให้ลูกรักด้วยการให้ความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ให้ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักและ/ หรือสัญญาเพิ่มเติมในอนาคตหากเกิดเหตุไม่คาดคิดทำให้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และยังคงให้ความคุ้มครองลูกรักของคุณอย่างต่อเนื่อง อยากได้ประกันที่คุ้มครองครบเครื่องเพื่อลูกรักโดยเฉพาะ ทั้งเจ็บป่วย อุบัติเหตุ พร้อมเงินออมเพื่ออนาคต ไม่ต้องห่วงหากเกิดเหตุไม่คาดคิด  คลิกเลย
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB4)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ