โครงการของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว


**ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนผ่าน My Insurance ก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนรับของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ได้


วิธีการลงทะเบียนรับของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว ( New Born Gift)

 • 1. ลูกค้าทำการลงทะเบียน โดยเติมข้อมูลส่วนตัวผ่านบริการ My Insurance เพื่ออำนวยความสะดวกบริการด้านต่างๆ
 • 2. เมื่อสมัครใช้บริการ My Insurance เสร็จเรียบร้อย ท่านจะสามารถลงทะเบียนรับของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ได้ค่ะ


รายการสิ่งของในชุดของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่

 • 1. หมวกสำหรับหนูน้อยแรกเกิด จำนวน 1 ชิ้น
 • 2. ผ้ากันเปื้อนสำหรับหนูน้อยแรกเกิด จำนวน 1 ชิ้น
 • 3. ขวดนม RPP ชิงคังเซน + จุกมินิ S 4ออนซ์ จำนวน 1 ขวด
 • 4. ขวดนมKPP จุกมินิ ไซส์ S 4 ออนซ์ จา นวน 1 ขวด
 • 5. เบบี้ไวพส์คาโมมายล์ ขนาด 10ชิ้น จำนวน 2 ห่อ
 • 6. แผ่นซับน้า นมผิวหน้ารังผึ้ง ขนาด 4 ชิ้น จำนวน 2 ห่อ


โดยทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งชุดของขวัญ ประกอบด้วย

   

  หมายเหตุ :

   บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของขวัญทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งในการลงทะเบียนโดยมีรอบการจัดส่งของขวัญเดือนละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือนถัดจากเดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียน ของขวัญจะถึงท่านภายใน 10 วันทำการนับจากวันจัดส่งสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้ชำระเบี้ยประกันเท่านั้น