ให้คุณ Download หนังสือรับรองชำระเบี้ยฯ ได้ตัวตัวเองแล้ว
วิธี Download หนังสือรับรองชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับปีภาษี 2557
1. เข้าไปที่บริการ My Insurance เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนเริ่มใช้งาน (กรณีเริ่มใช้งานครั้งแรก)
2. Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ
หมายเหตุ ผู้ใช้งานระบบจะต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือเป็นผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
ยกเว้น ลูกค้าประกันภัยกลุ่ม ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้3. ไปที่เมนู ข้อมูลกรมธรรม์4. จากนั้น คลิกเลือกหัวข้อกรมธรรม์ทั้งหมด5. คลิกไปที่ icon ด้านขวามือเพื่อสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ ปีที่ท่านต้องการเพื่อสั่งพิมพ์ หรือ save file เก็บไว้บนเครื่องของคุณในรูปแบบ PDFหมายเหตุ - สามารถสั่งพิมพ์หนังสือรับรองชำระเบี้ย ย้อนหลังได้ 2 ปี (ได้แก่ ปีปัจจุบัน และปีที่ผ่านมา)
- ยกเว้นกรมธรรม์ค่าน้ำนม ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกรมธรรม์ประกันกลุ่ม
- แสดงรายการและรายละเอียดกรมธรรม์ (เฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ) ตามสิทธิ์การใช้งานระบบเท่านั้น

ลงทะเบียนเริ่มใช้งาน

เข้าสู่ระบบ


 

© อลิอันซ์ อยุธยา(ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต   คำสงวน
TOP fb