my-ci-care
my-ci-care
my-ci-care
เมื่อโรคร้ายมาเยือนโดยไม่ทันตั้งตัว...
คุณจะรับมืออย่างไร?
เรื่องจริงจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง 3 คน ที่ไม่คาดคิดว่าจะต้องเผชิญกับโรคร้ายทั้งที่อายุยังน้อยและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมาตลอด พวกเขารู้สึกอย่างไรในวันแรกของการเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง อะไรที่ช่วยให้คนเหล่านี้มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ถ้าวันนั้นมาถึง คุณเตรียมความพร้อมไว้หรือยัง?

ให้คุณจ่ายเบี้ยฯ ไม่เสียเปล่า ป่วย ไม่ป่วย ยังไงก็ได้คุ้ม!

เคยเห็นไหม? ประกันที่เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป* แต่ยังคงคุ้มครอง ประกันโรคร้ายได้คุ้ม คุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทย

 • ได้คุ้มค่า... จ่ายเบี้ยฯ ไม่เสียเปล่า เป็นโรคหรือไม่เป็นก็ได้เงินก้อน คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง การเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ หรือรับเงินก้อนเมื่ออยู่ครบสัญญา
 • ได้ความคุ้มครองต่อเนื่องจบครบสัญญา โดยไม่ต้องชำระเบี้ย เมื่อเป็นโรคร้าย เช่น มะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • เบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา
 • เบี้ยฯ ส่วนที่คุ้มครองชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ภายใต้กฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ตัวอย่างเบี้ยฯ สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท เบี้ยฯ รายเดือน 4,112 บาท
 • ชำระเบี้ยฯ 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • *เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

  อายุผู้ขอเอาประกันภัย 16 – 55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

  โรคร้ายที่ได้รับความคุ้มครอง
  โรคร้ายแรง (กลุ่ม 1)**

  1. การเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้องอกที่ต่อมพิทูอิตารี
  2. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
  3. โรคเยื่อหุ้มหัวใจ
  4. การผ่าตัดตับ
  5. การผ่าตัดปอดออกทั้งข้าง 1 ข้าง
  6. โรค Refractory Angina ทีจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี Transmyocardial Laser Therapy เท่านั้น
  7. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง
  8. การผ่าตัดฝัง Cochlear
  9. การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำสมองและไขสันหลัง

  **ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามอาการ การวินิจฉัย การรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์

  โรคร้ายแรง (กลุ่ม 2)**

  1. เนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งในกะโหลกศีรษะ
  2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
  4. อาการตับวายระยะสุดท้าย
  5. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดท้าย
  6. ภาวะหมดสติ
  7. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  8. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  9. การผ่าตัดเปิดหัวใจ เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
  10. ภาวะไตวายระยะสุดท้าย
  11. การสูญเสียการได้ยิน
  12. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  13. การสูญเสียความสามารถในการพูด
  14. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกในฐานะผู้รับ
  15. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

  **ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามอาการ การวินิจฉัย การรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์
  หมายเหตุ
  - ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  - ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย