รวมพลคนโลกสวยlogo

โลกสวย

ไม่กลัวอันตราย

ประกันสุขภาพปลดล็อค ปลดล็อคข้อจำกัดประกันสุขภาพแบบเดิมๆ

spotlight โลกสวย2txt โลกสวย2actor

โลกสวย

ไม่กลัวอันตราย

ประกันสุขภาพปลดล็อค ปลดล็อคข้อจำกัดประกันสุขภาพแบบเดิมๆ

โลกสวย2videocover

ตัวช่วยให้โลกสวยจริง

"สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า"

คลิกเลย!

Play Video

 

หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครองเต็มๆ ไม่ว่าจะป่วยหนัก หรือเจ็บเบา  ก็เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงสำหรับแผนสูงสุดถึงปีละ 10 ล้านบาท
 

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นประมาณ 1, 765 บาทต่อเดือน

 
(ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 28 ปี แผน 1 และไม่รวมเบี้ยของสัญญาหลัก)
 
-   แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ หากต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น ค่าผ่าตัด ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล เป็นต้น

 

-   พิเศษ! คุ้มครองผู้ป่วยนอก เช่น กรณีอุบัติเหตุที่รักษาภายใน 24 ชั่วโมงแรก ผ่าตัดเล็ก เป็นต้น
 
-    สามารถซื้อผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบไม่นอน ร.พ. (OPD) เพิ่มได้สูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง
 
-   คุ้มยิ่งกว่า! ด้วยค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่าฉายแสง
 
-    วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาทต่อปี
 
-    คุ้มครองนานยิ่งขึ้นถึงอายุ 85 ปี
 

รายละเอียดการรับประกันภัย

 
-   รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 
-   จำกัด 1 สัญญาต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่านเท่านั้น

 

-   จำนวนผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 2,000,000 – 10,000,000 บาท

 
-   สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี
 
ลองคำนวณเบี้ยประกันภัย   คลิกเลย
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพศ * ชาย หญิง

คุณเป็นลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา * ใช่ ไม่ใช่

*กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบทุกช่อง

โลกสวย1actor
โลกสวย3txt โลกสวย3actor