กิจกรรมทำบุญประจำปี พ.ศ. 2558

อลิอันซ์ อยุธยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2558 ตามวิถีชาวพุทธ เพื่อสร้างควมสุขสงบทางจิตใจพร้อมเสริมสิริมงคล ต้อนรับสิ่งดีๆให้กับตัวเองและครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 8.30 -15.00 น. ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี (มีบริการรถรับ-ส่ง)
ชื่อ/Name *:

กรอกภาษาไทยเท่านั้น
นามสกุล/Surname *:

กรอกภาษาไทยเท่านั้น
อีเมล / e-mail *:
โทรศัพท์ มือถือ / Mobile *:
หมายเลขบัตรประชาชน *:
จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม *:
การเดินทาง *:
เดินทางไปเอง
มาขึ้นรถบัสที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่

ตารางกิจกรรม
6.30 น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่างยามเช้า
- ขึ้นรถที่หน้าอาคารเพลินจิตทาวเวอร์
8.30 น. เดินทางถึงวัดปัญญานันทาราม
9.00 น. ฟังปาฐกถาธรรม
10.00 น. หมู่คณะถวายสังฆทาน พร้อมเครื่องจตุปัจจัย ไทยธรรม
10.20 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. หมู่คณะถวายภัตตาหารเพล
12.00 น. หมู่คณะรับประทานอาหารกลางวัน และทำความสะอาด ภาชนะร่วมกัน
13.00 น. แบ่งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด
15.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
- ตารางกิจกรรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับตอนเช้า และอาหารกลางวันให้สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
- สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนำสังฆทานมาถวายเพิ่มเติม สามารถจัดเตรียมมาได้ตามกำลังศรัทธา
- สังฆทานที่วัดแนะนำให้บริจาค คือ อุปกรณ์ทำความสะอาดวัด อาทิ ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ที่เช็ดกระจก น้ำยาเช็ดกระจก และอุปกรณ์เครื่องเชียน สำหรับสามเณร
พิเศษ สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา เข้าฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาการจองบัตร

  • สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 58 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

เงื่อนไข

  • ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นลูกค้าที่เป็นผู้เอาประกันภัยและถือกรมธรรม์ของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1373