ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (11 คน ขึ้นไป)

การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป

> อ่านต่อ

ประกันอุบัติเหตุ อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ การรับฟังและพูดออกเสียง และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

> อ่านต่อ

ประกันอุบัติเหตุ อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบคลาสสิค (PA1)

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

> อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

รวบรวมทุกแบบฟอร์มสำคัญ สำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม สามารถดาวน์โหลดแบบสำคัญในเพื่อการเบิกเคลม รับสิทธิ์ประโยชน์ และอื่นๆมากมาย

> ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลออนไลน์

สนใจแบบประกันกลุ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

> สอบถามข้อมูล