เมนูหลัก

ในรอบวันเกิดที่ผ่านมาไม่เคยได้เค๊กจากคนอื่นเลยแต่มาเจอเธอ เธอซึ่งเป็นผู้มอบเค๊กวันเกิดให้ฉันถึงจะไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรแต่สิ่งที่มีให้กับทำให้ฉันมีความสุข...

เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา
13/09/2014 11:24
 • คำพูดคือสิ่งสำคัญที่สุด หากคนข้างกายเราพูดดีนั่นบ่งบอกถึงความรักความพึงพอใจ แต่หากคำพูดที่ออกมาจากปากคนข้างกายเป็นคำพูดที่ไม่น่าฟัง นี่ั่นแสดงว่า จะมีเรื่องที่ขุ่นข้องในใจหรือไม่พอใจอย่างแน่นอน คำพูดคือสิ่งที่สามราถสร้างมิตรหนือศัตรูได้ในเวลาเดียวกัน

  Asma Asmee
  26/09/2014 15:46
  View 340
  Total Score 2
 • คือลูก ๆ เพราะลูก ๆ เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของแม่คนนี้ และเป็นสิ่งที่แสดงความรักระหว่างครอบครัวเรา

  วันเพ็ญ เตชะการโยธา
  25/09/2014 12:34
  View 375
  Total Score 0
 • ไม่มีใครอยู่กับคุณได้นานหรอก เพราะนั้นควรรักตัวเองและครอบครัวให้มาก เพราะนั้นคือสิ่งที่ ''สำคัญ'' ที่สุด เจมส์ ธีรเดช

  Jamemiiz Teeradej
  16/09/2014 02:46
  View 409
  Total Score 3