เมนูหลัก

อยู่อย่างพอเพียง ลดการเบียดเบียนธรรมชาติให้มากที่สุด

Mu Neung
24/08/2014 19:58
 • ความดี : เพราะเป็นเสมือนเครื่องเตือนสติของคนเราไม่ให้หลงทำผิด ซึ่งประกอบได้ด้วยหลายๆอย่างเช่นการเปนคนมีคุณธรรม จริธรรมพื้นฐานเป็นต้น สำหรับกิจกรรมที่สำคัญสำหรับผมคือการได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นแล้วเห็นผู้อื่นมีความสุข ่นการสร้างค่ายอาสา ค่ายคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการเป็นต้น ^___^

  อิฐธิพงษ์ อะร้า
  13/10/2014 09:16
  View 404
  Total Score 1
 • 1 สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตผม คือ ลูกและภรรยา เพราะเขาคือความรักของผม

  Sakda Ton Taruengsri
  24/09/2014 17:04
  View 424
  Total Score 2
 • ครอบครัวสำคัญที่สุด เพราะครอบครัวคือส่วนสำคัญของชีวิต

  Aom Narisara
  04/10/2014 14:54
  View 348
  Total Score 3