เมนูหลัก

สิ่งสำคัญในชีวิต คือ ได้ดูแลครอบครัว และ ทำให้ครอบครัวมีแต่ความสุข ถึงจะมีปัญหามากมายเพียงใดแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในรักเราก็ผ่านไปได้ทุกเรื่อง

เอ็กซ์ เซนต์จอห์น
03/10/2014 16:52
 • แม่และพ่อ เป็นคนที่สำคัญที่สุดสำหรับฉัน ตอนนี้ถึงพ่อจะไม่อยู่แล้ว แม่จึงต้องทำตัวให้เข้มแข็ง เป็นทั้งพ่อและแม่ ทั้งๆ ที่หน้าที่ๆ แม่ทำนี้มันหนักเหลือเกิน ไหนจะภาระดูแลครอบครัว ลูกๆ และหนี้สินที่มากมาย เพราะไม่ได้วางแผนชีวิตเอาไว้ เวลาเจ็บป่วย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เราจึงไม่มีสิ่งใดมาช่วยเหลือ แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญสำหรับอนาคต เราควรวางแผนชีวิตเอาไว้ เพราะเราไม่รู้อนาคตของเราและอนาคตคนที่ฉันรักได้เลย

  Fishcy Badtz
  13/10/2014 22:29
  View 380
  Total Score 1
 • ความรัก ความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนเราทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัว หรือในสังคมรอบข้าง ถ้าเรามีสิ่งนี้ ชีวิตเราก็จะมีความสุข และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

  คุณการะเกด กับ คุณชายหมอนอิง
  01/10/2014 08:21
  View 316
  Total Score 1
 • 1 สิ่งที่สำคัญที่สุด.. ''ความคิด'' ผมว่าความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญ ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและก­ารกระทำ เพราะกิจที่จะทำ คำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จจากความคิด การคิดก่อนพูดและคิดก่อนทำจึงช่วยให้บุคคล­สามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นประโยช­น์และเป็นความเจริญ ตามพระบรมราโชวาทของในหลวง คิด ก่อน พูด พูด แล้ว ทำ ทำ หลัง คิด คิด ก่อน ทำ ทำ แล้ว พูด พูด หลัง คิด ''ความคิดสำคัญสำหรับผมเสมอและจะติดตัวผมไปจนวันที่สิ้นลมหายใจ'' ชัชรินทร์ อุสาหะวงค์ ~~!!

  Chutcharin' Ausahawong
  26/09/2014 14:50
  View 466
  Total Score 5