เมนูหลัก

ลูกเป็นดังดวงใจเป็นสิรงสำคัญที่สุด ที่เราจะดูแลให้เขาเป็นคนดีของสังคม

Namsai Kikapoo
28/09/2014 00:38
 • ฟ้าใส หรือฟ้าหม่น จิตแจ่มหรือจิตหมอง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก๊าซออกซิเจน รักษ์โลก รักษ์ชีวิต

  Sasivasana Srinethiyanan
  17/09/2014 11:08
  View 399
  Total Score 7
 • สุขภาพของลูกๆค่ะ

  ณัฐนันท์ เนตรงาม
  05/09/2014 10:45
  View 401
  Total Score 2
 • สุขภาพกายและใจสำคัญที่สุด หากเรามีสุขภาพที่ดี จะทำให้มีกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆนะคะ "การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ"

  Panyha PunPun
  14/10/2014 17:07
  View 411
  Total Score 5