เมนูหลัก
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทำให้ผมมีกำลังใจและมีความสุขได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่แย่ขนาดไหนก็ตาม

  Pipat Rattanayanon
  11/09/2014 13:09
  View 410
  Total Score 1
 • พ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดสำหรับเรา

  Nana Pk
  11/09/2014 13:08
  View 378
  Total Score 1
 • เพื่อนร่วมงาน เพราะในแต่ละวันเราใช้เวลาที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ควรใส่ใจกัน และหาเวลาพักผ่อนท่องเที่ยวร่วมกัน

  Vik Chan
  11/09/2014 13:07
  View 430
  Total Score 1
 • 1 สิ่งที่สำคัญที่สุดของผม คือแม่ครับ

  Dtong Dteng
  11/09/2014 13:07
  View 420
  Total Score 1
 • 1สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

  Wowvee Chaya K
  11/09/2014 13:07
  View 421
  Total Score 2
 • 1 สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ครอบครัว

  Supattra Sangkusolwong
  11/09/2014 13:05
  View 431
  Total Score 1
 • คือเพื่อนร่วมงานที่ดี

  Nunid Onetwo Hands
  11/09/2014 13:05
  View 366
  Total Score 1
 • สิ่งที่สำคัญท่ี่สุุดคือลูกสาวค่ะ

  Sopida Rochanasmita
  11/09/2014 13:04
  View 393
  Total Score 1
 • หนึ่งสิ่งสำคัญคื

  Tor Leodevil
  11/09/2014 13:04
  View 372
  Total Score 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16