เมนูหลัก
 • ลูกค่ะ เพราะลูกคือสิ่งที่มีค่าของฉัน ลูกคือความหวัง คือจุดศูนย์รวมของความรัก แม่มีความสุขที่ำด้เลี้ยงดูลูกมองดูความเจริญเติบโตของลูกทุกวัน ลูกมาเติมเต็มให้ชีวิตครอบครัวของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  จ๊ะโอ๋ บัวขาว
  14/10/2014 16:51
  View 360
  Total Score 0
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดของผมคือ การลืมตาขึ้นมาทุกครั้งแล้วรู้เรายังมีชีวิตอยู่ คนที่ผมรักและอยากปกป้อง สถานที่ที่อยากไปสัมผัสซักครั้งในชีวิต สิ่งของที่อยากได้ลองหยิบจับซักครั้ง เหล่านี้คือสิ่งที่ผมทำได้ในตอนที่มีชีวิต แม้บางสิ่งบางอย่างสถานที่บางที่หรือคนบางคน นั้นยากที่จะได้มาได้พบหรือไปถึงในช่วงชีวิตหนึ่ง แต่ถ้ายังมีชีวิตมันก็ไม่ยากที่เราจะไข่วคว้ามันมา และยิ่งกับคนที่รัก พ่อแม่ ครอบครัว การมีชีวิตมันทำให้เราได้มีโอกาสทำสิ่งดีให้พวกเขามีความสุข และชีวิตไม่สามารถ ซื้อหา ตีราคาได้ ผมจึงคิดว่าการที่เรายังมีวิตอยู่ สำคัญที่สุดแล้ว

  Maze Ao
  14/10/2014 16:27
  View 364
  Total Score 0
 • ความสุขของชีวิตสำคัญที่สุด

  อาคม ด่านพิทักษ์
  14/10/2014 16:00
  View 377
  Total Score 0
 • คุณค่าของชีวิต คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะขณะที่เรามีชีวิตอยู่ได้เลี้ยง ได้ดูแลและได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวและคนอื่นๆ เมื่อถึงเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเราก็ยังมีค่าในการจากไป

  Maliwan Phaksai
  14/10/2014 16:01
  View 374
  Total Score 0
 • พัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อยืนหยัดเป็นแบบอย่างที่ดีต่ออนุชนรุ่นหลัง

  Sekaew Thepcomdee
  14/10/2014 16:03
  View 358
  Total Score 0
 • มรดกที่มีค่า คือการศึกษาของผมที่แม่ทิ้งไว้ให้ ผมมีวันนี้ได้เพราะแม่ ก่อนแม่ผมจะจากผมและน้องๆไป แม่บอกว่าให้ดูแลน้อง และตัวแม่เองไม่มีสมบัติอะไรนอกจากเงินเดือนของแม่ ที่ส่งตัวผมเรียนจนจบ แม่แทบไม่ใด้เอาไปใช้อะไรเลย เราอยู่กันแค่แม่ผมและน้องสาวอีกสองคน วันนี้ผมมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีย้าน มีรถ มันเริ่มจากเงินที่ติดก้นกระเป๋าแม่1,100บาท ผมดูแลน้อง และหลานๆ แค่นี้ผมก็ทำตามที่แม่บอกแล้ว แค่นี้ผมว่าแม่รู้ "แม่คงยิ้มได้"

  Pitak Pitak Jubu Pitak
  14/10/2014 15:20
  View 453
  Total Score 0
 • สุขภาพที่ดีกับการประกันชีวิตที่มั่งคง

  Siriwan Suphinig
  14/10/2014 15:44
  View 374
  Total Score 0
 • การท่องเที่ยวไปพร้อมกับครอบครัว คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เนื่องจากได้มีเวลาให้กันเต็มที่ และเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป

  Kanueng Maneechai
  14/10/2014 14:19
  View 412
  Total Score 0
 • สุขภาพ สำคัญที่สุด เพราะ "สุขภาพ คือ ชีวิต" ชีวิตที่ก้าวเดินต่อไปอย่างไร ย่อมขึ้นกับสุขภาพของบุคคลเป็นพื้นฐาน

  Sang Svasi
  14/10/2014 14:37
  View 318
  Total Score 0