เมนูหลัก

"ลมหายใจ" คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อยังมีลมหายใจก็ยังมีความหวัง ยังมีพลังในการทำสิ่งต่าง ๆ มีแรงทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารัก เพราะฉะนั้น รีบทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ก่อนจะหมดลม

Aiai Chan
11/09/2014 10:24
 • สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ลูกและครอบครัว การที่มีคนให้รักและรักเรามันคือสิ่งที่ล้ำค่าหาสิ่งใดทดแทนไม่ได้แล้ว

  Duangporn Sae-ngow
  15/10/2014 14:11
  View 370
  Total Score 0
 • ครอบครัว สำคัญที่สุด "เพราะครอบครัวคือทุกอย่างของผม ความรัก ความสุข กำลังใจ"

  Phonkrit Ketsin
  15/10/2014 12:52
  View 395
  Total Score 1
 • 1 สิ่งสำคัญที่สำคัญที่สุด...ตอนนี้ คือ "สติ" เพราะจำเป็นอย่างที่ที่จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตทั้งส่วนตัวและการงานให้ผ่านไปด้วยดี "สติ" ช่วยให้เราใช้ชีวิตเรียบง่ายและสบายใจมากขึ้น เชื่อว่า "สติมาปัญญาเกิด" เลยค่ะ คนที่ทำให้เรามีสติ ก็คือครอบครัวค่า

  Ommie Arunee
  15/10/2014 15:30
  View 425
  Total Score 0