เมนูหลัก

1 สิ่งสำคัญที่สุด...สำหรับผมก็คือการเป็นผู้ให้กำเนิด...ผมเรียนรู้กับการเป็นแม่ที่ดี จากแม่ผู้ให้กำเนิดผม และผมก็เรียนรู้จากการเป็นพ่อที่ดี จากลูกที่ผมให้กำเนิด ความมหัศจรรย์จากการเป็นผู้สร้างชีวิต เป็นผู้ให้ มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ และหาเหตุและผลมาตัดสินมิได้เลย ความรักอย่างเดียวไม่สามารถจะเข้าถึงความรู้สึกตรงนี้ได้ ถ้าขาดความเสียสละ การเป็นพ่อและแม่คนที่สมบูรณ์ จึงถูกสร้างด้วย 2 สิ่งที่กล่าวมา และผมก็เชื่อว่า ความรู้สีกและความเข้าใจตรงนี้ ผมได้รับการถ่ายถอดจากแม่ผู้ให้กำเนิดผม และจะถูกถ่ายถอดจากผมไปสู่ลูกผม จากลูกผมไปสู่หลานผม และเป็นห่วงโซ่อย่างนี้ต่อๆไป ด้วยเหตุผลแห่งเส้นสายเลือดเดียวกัน ซึ่งผมเชื่อว่า.."ความรักแท้ที่มีอยู่จริง จะเริ่มต้นจากสายเลือดเดียวกัน...."

Ninepee Rasit Anusorn Chansawat
09/09/2014 01:56
 • สิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ มันดีและถูกต้องแล้วหรือยัง นั่นแหละคือสิ่งสำคัญ ถ้ามันดีแล้วทุกอย่างก็ย่อมดีด้วยเมื่อดีแล้วเราและคนรอบข้างก็จะมีความสุข.

  ผมมัน มั่ยหล่อ จีบคัย ก็มั่ยเป็น
  02/09/2014 20:32
  View 355
  Total Score 2
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดของผมคือ การลืมตาขึ้นมาทุกครั้งแล้วรู้เรายังมีชีวิตอยู่ คนที่ผมรักและอยากปกป้อง สถานที่ที่อยากไปสัมผัสซักครั้งในชีวิต สิ่งของที่อยากได้ลองหยิบจับซักครั้ง เหล่านี้คือสิ่งที่ผมทำได้ในตอนที่มีชีวิต แม้บางสิ่งบางอย่างสถานที่บางที่หรือคนบางคน นั้นยากที่จะได้มาได้พบหรือไปถึงในช่วงชีวิตหนึ่ง แต่ถ้ายังมีชีวิตมันก็ไม่ยากที่เราจะไข่วคว้ามันมา และยิ่งกับคนที่รัก พ่อแม่ ครอบครัว การมีชีวิตมันทำให้เราได้มีโอกาสทำสิ่งดีให้พวกเขามีความสุข และชีวิตไม่สามารถ ซื้อหา ตีราคาได้ ผมจึงคิดว่าการที่เรายังมีวิตอยู่ สำคัญที่สุดแล้ว

  Maze Ao
  14/10/2014 16:27
  View 363
  Total Score 0
 • สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือ "ลูก" เชื่อว่าคนเป็นแม่ทุกคนจะรู้สึกเช่นเดียวกัน เพราะ "ลูก" คือส่วนหนึ่งในชีวิตเราที่ต้องการความรัก การดูแล เอาใจใส่ จากเราเสมอ ไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนก็ยังคือ"ลูก" ของแม่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง

  วันดี รัตนวรรณ
  05/09/2014 10:44
  View 424
  Total Score 10