เมนูหลัก

1 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สุขภาพ เพราะสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ ถือเป็นลาศอันประเสริฐ ที่จะทำให้ชีวิตเราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ แม้เจออุปสรรค ถ้าสุขภาพเราพร้อมอุปสรรคก็เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวค่ะ

ลูกหว้า ลีวิว ธิดาองค์น้อย
05/09/2014 16:24
 • ครอบครัว คือรากแก้วของความสุขในชีวิต

  Pui Walailak
  19/08/2014 17:13
  View 454
  Total Score 15
 • ครอบครัวสำคัญที่สุดเพราะทำให้เรามีชีวิตที่ดีในวันนี้

  ศุภฤกษ์ พุ่มทอง
  15/10/2014 22:26
  View 346
  Total Score 1
 • ฉันภูมิใจในเรืีองของการศึกษาพ่อแม่ไม่ได้มีเงินส่งเสียแต่ฉันก็มีความพยายามโดยทำงานด้วยเรียนเรียนด้วยจนทุกวันนี้ฉันกำลังจะจบปริญญาโท และทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเป็นสิ่วที่ฉันภาคภูมิใจมากๆค่ะ

  Aunsucha Painok
  14/10/2014 22:28
  View 370
  Total Score 1