เมนูหลัก

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้มีโอกาสได้ดูแล เอาใจใส่ คนที่เรารัก คือ คนในครอบครัว ญาติๆและเพื่อนๆ

Chada Sriburapa
05/09/2014 11:23
 • รอยยิ้ม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะทุกครั้งที่เครียดถ้าเราได้รับรอยยิ้มจากใครจะสามารถทำให้เรายิ้มได้และมีความสุขกับชีวิต

  P'peaw Saranya
  07/10/2014 21:01
  View 519
  Total Score 12
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การใช้ชีวิตให้มีค่าสูงสุด คิดดีทำดีเพื่อสังคนที่ดี เพราะ สังคมในตอนนี้มีแต่การคิดแต่จะแข่งขันแย่งชิงกันถ้าคนหันมาสามัคคีกันละหนูว่าคงจะน่าอยู่มากขึ้น

  เสื่อก'ก ไม่สวย
  02/09/2014 21:36
  View 403
  Total Score 1
 • สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ลูกและครอบครัว การที่มีคนให้รักและรักเรามันคือสิ่งที่ล้ำค่าหาสิ่งใดทดแทนไม่ได้แล้ว

  Duangporn Sae-ngow
  15/10/2014 14:11
  View 364
  Total Score 0