เมนูหลัก

ศาสนาพุทธ คำสอนของพระพุทธเจ้า สิ่งที่พระเองทรงมอบไว้ให้กับชาวพุทธได้ศึกษาเพื่อเป็นเหมือนแสงนำทางชีวิต มีความสำคัญกับชีวิตมาก หลายครั้งที่เกิดทุกข์มีความสับสนในชีวิต มักจะผ่านพ้นทุกข์ไปได้ด้วยคำสอนของพระเอง รวมถึงพระอริยสงฆ์หลายๆท่านด้วยค่ะ

Newborn Powder
04/09/2014 19:53
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้อยู่ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม บุคคล ที่สงบเย็น ซึ่งเอื้อต่อการมีชีวิตที่สุขสงบยาวนาน

  Sasivasana Srinethiyanan
  17/09/2014 12:19
  View 404
  Total Score 8
 • สำคัญที่สุดคือครอบครัว เพราะไม่มีสิ่งใดมาทดแทนความรักของคนครอบครัวได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงินทอง ไม่มีอะไรแทนกันได้ค่ะ

  น้องอัย วริญรดา
  09/10/2014 10:17
  View 376
  Total Score 3
 • เราคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ...ร่างกายคนเราต้องสำคัญที่สุดถ้าร่างกายอ่อนเเออล้วก้อ..คงทำไรต่อไม่ได้เเล้ว

  แอลลี่่ ปภาเนตร
  12/10/2014 18:35
  View 352
  Total Score 6