เมนูหลัก

ครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต การที่เราได้ทำสิ่งต่างๆเพื่อครอบครัวที่เรารัก แม้จะยากเย็นสักเท่าใด ขอให้พวกเค้ามีความสุข นั่นคือคำตอบของชีวิต เป็นความสุขที่แท้จริง ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้ทำสิ่งต่างๆให้คนที่เราให้ได้มีความสุข เราก็จะมีความสุขเช่นกัน

Jib Sarunya
03/09/2014 11:20
 • สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือ "ลูก" เชื่อว่าคนเป็นแม่ทุกคนจะรู้สึกเช่นเดียวกัน เพราะ "ลูก" คือส่วนหนึ่งในชีวิตเราที่ต้องการความรัก การดูแล เอาใจใส่ จากเราเสมอ ไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนก็ยังคือ"ลูก" ของแม่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง

  วันดี รัตนวรรณ
  05/09/2014 10:44
  View 427
  Total Score 10
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดของผม คือ"ความฝัน"ครับ ไม่ว่าจะฝันของเรา หรือของคนที่เรารัก เมื่อเราแบกรับมันไว้ ทำให้เรามีกำลังใจในชีวิตเสมอ

  Austrikeout Over
  07/10/2014 08:34
  View 591
  Total Score 16
 • สิ่งที่สำคัญสำหรับฉันคือลูก เพราะลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของแม่ แม่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกน้อยได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ ทั้งด้านการอยู่ การกิน และด้านสุขภาพร่างกาย และแม่คนนี้จะต้องเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตและเป็นคนดีของสังคม แค่นี้หัวอกคนเป็นแม่ก็มีความสุขแล้ว

  สุดารักษ์ นาสมยนต์
  10/09/2014 21:07
  View 390
  Total Score 3