เมนูหลัก

1 สิ่งสำคัญที่สำคัญที่สุด...ตอนนี้ คือ "สติ" เพราะจำเป็นอย่างที่ที่จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตทั้งส่วนตัวและการงานให้ผ่านไปด้วยดี "สติ" ช่วยให้เราใช้ชีวิตเรียบง่ายและสบายใจมากขึ้น เชื่อว่า "สติมาปัญญาเกิด" เลยค่ะ คนที่ทำให้เรามีสติ ก็คือครอบครัวค่า

Ommie Arunee
15/10/2014 15:30
 • นาฬิกาเพราะนาฬิกาคือเวลาที่คอยเตื่อนเรื่องราว ความทรงจำมากมาย คอยบอกเวลาเรา นาฬิกาเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเครื่องย้ำเตือนว่า'เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตที่ทำไว้ ผิดพลาดนั้น แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้'จะได้ไม่เสียใจในภายหลัง

  โอลิโอ้'อออ โอเย้'ยยย
  04/10/2014 14:08
  View 398
  Total Score 0
 • ความดี : เพราะเป็นเสมือนเครื่องเตือนสติของคนเราไม่ให้หลงทำผิด ซึ่งประกอบได้ด้วยหลายๆอย่างเช่นการเปนคนมีคุณธรรม จริธรรมพื้นฐานเป็นต้น สำหรับกิจกรรมที่สำคัญสำหรับผมคือการได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นแล้วเห็นผู้อื่นมีความสุข ่นการสร้างค่ายอาสา ค่ายคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการเป็นต้น ^___^

  อิฐธิพงษ์ อะร้า
  13/10/2014 09:16
  View 404
  Total Score 1
 • ตอนนี้ สิ่งทีสำคัญที่สุดในชีวิต คือ ลูกน้อย เพราะ เขาคือ สิ่งที่วิเศษ และมีค่าที่สุดในชีวิต ของคนเป็นแม่

  Modtanoy Jjr
  09/10/2014 16:27
  View 332
  Total Score 1