เมนูหลัก

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ลูกและครอบครัว การที่มีคนให้รักและรักเรามันคือสิ่งที่ล้ำค่าหาสิ่งใดทดแทนไม่ได้แล้ว

Duangporn Sae-ngow
15/10/2014 14:11
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือ การเรียน เราเปนคนชนเผ่า เราจึงต้องมีการศึกษา เพราะบางคนชอบดูถูก ชนเผ่าว่าไม่มีการศึกษา จึงอยากตั้งใจเรียน เพื่อนอนาคตของตนเองและความภาคภูมใจของพ่อแม่ เรียนจบมาจะได้มีงานทำที่ดี ส่งตังให้พ่อแม่ใช้ ไม่ทำให้ผิดหวัง นี่แหล่ะค่ะ สิ่งที่สำคัญที่สุดของดิฉัน

  ก้อแค่มีเท่าเดิม ก้อแค่ไม่เหลือคัย
  20/09/2014 07:21
  View 437
  Total Score 0
 • พ่อแม่คือ สิ่งที่สำคัญ ที่สุดในชีวิต หนู ท่านต้องลำบากเหนื่อยยากกว่าจะเลี้ยงให้เติบโต มาได้ถึงเพียงนี้ รักท่านทั้งสองที่สุดเลยค่ะ

  กุลกานต์ rose
  13/09/2014 12:09
  View 389
  Total Score 1
 • หนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของดิฉันคือครอบครัวที่อบอุ่น. หากมีเงินทองทรัพย์สินมากมายแต่ครอบครัวไม่สามัคคีปรองดองกัน. ชีวิตคงหาความสุขสงบไม่มี ดังนั้นดิฉันจึงให้ความสำคัญให้เวลากับครอบครัวเอาใจใส่ทุกข์สุขของสมิกในครอบครัวมากๆค่ะ. ถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจกัน ก้อต้องโอนอ่อนผีอนตามและค่อยๆหันหน้าเข้าหากัน ไม่ใช่อารมณ์ใส่กันค่ะ

  Anong Anantnakin
  23/08/2014 19:48
  View 382
  Total Score 0