เมนูหลัก

สิ่งสำคัญที่สุดของผมเป็นความสุขเกิดจากภายใน..ไม่ขึ้นกับกาลเวลา..สภาวะ.เกิดจากการมองเห็นคนที่อยู่รอบๆตัวเรา ไม่ว่าใกล้หรือไกลมีความสุข ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราทำให้เขาเหล่านั้นมีความสุข..ยิ่งเราทำให้เขาทั้งหลายมีความสุขมาก เราก็จะมีความสุขยิ่งกว่า...

Tanin Sukrasebya
15/10/2014 14:01
 • แม่ สำคัญที่สุดค่ะ แม่เป็นได้ทุกอย่างสำหรับลูก เป็นทั้งแม่และเพื่อน แม่คอยให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาสำหรับลูกคนนี้ ไม่ว่าจะดีหรือเลวแค่ไหนแม่ก็ให้อภัยลูกได้เสมอ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แม่ก็จะคอยอยู่ข้าง ๆ และคอยให้กำลังใจ ถ้าขาดแม่ไปลูกจะอยู่ยังไง

  Noosu Sureerat
  13/10/2014 20:12
  View 341
  Total Score 2
 • ความดี เพราะความดีจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ จึงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความดี เราจึงควรมุ่งมั่นทำความดีตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่ ไม่ว่าจะมีคนรู้หรือไม่ ถ้าทุกคนทำแต่ความดี โลกนี้จะน่าอยู่มาก

  Decha Srichai
  12/10/2014 07:06
  View 395
  Total Score 1
 • 1สิ่งที่สำคัญที่สุด... ในชีวิตฉันคือ "ความภาคภูมิใจในครอบครัวและตัวเอง" ภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ พบรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกอย่าง ให้ชีวิตยามผิดอภัยแนะแนวทาง ให้ลูกโตในโลกกว้างอย่างแข็งแรง ภาคภูมิใจในครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่น้องคอยเกื้อหนุนให้อาศัย ห่วงอาทรสอนศีลธรรมด้วยดวงใจ รักตลอดไปพี่กับน้องปรองดองกัน ภาคภูมิใจในปริญญาที่ข้าฯ(ข้าพเจ้า)มี เพราะสิ่งนี้คือความรู้คู่ชีวิตหนา ใช้ทำกินเลี้ยงตัวเองตลอดมา ให้พ่อแม่ได้พึ่งพาน่าภูมิใจ... ^__^

  Kittiya Miyakira Prapanpot
  26/09/2014 23:13
  View 379
  Total Score 2