เมนูหลัก

ไม่มีอะไร สำคัญมากไปกว่า "ครอบครัวเล็กๆ" ของเรา มีชีวิตขึ้นมาได้ เพราะพ่อแม่ และมีกำลังใจดีๆ จากพวกเขาเสมอ พึ่งพิงได้ และรู้สึกปลอดภัย แม้จะไม่มีเท่าคนอื่น แต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าด้อยค่า ทุกวันนี้ทำทุกอย่างเพื่อพวกเค้า และเราก็มีความสุขที่มีกันและกัน

คุณพ่อตัวอ้วน คุณลูกตัวดี บ้านนี้มีรัก
15/10/2014 14:00
 • หนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดขอฃฉันคือการตั้งใจเรียนให้ถึงที่สุดเพราะการศึกษาทำให้เรามีอนาคตที่ดี เมื่อมีงานทำและรายได้จะได้ช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัว เมื่อมีูกก็อยากให้โอกาสที่ดีที่สุดตือด้านการศึกษานั่นเอง

  สุวิมล แซ่โค้ว
  13/09/2014 12:10
  View 344
  Total Score 1
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัว คือคนที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไข ให้หลายๆ อย่างแก่เราโดยไม่มีข้อแม้ ช่วยเหลือเวลาที่เราลำบาก และไม่จากเราไปไหน

  Kengi Adisorn
  05/10/2014 02:21
  View 367
  Total Score 1
 • ลมหายใจที่ยังอยู่

  Araya Dpu
  26/09/2014 01:17
  View 366
  Total Score 1