เมนูหลัก

ชีวิต คือสิ่งที่สำคัญที่สุด…เพราะชีวิตของคนทุกคนแต่างก็มีคุณค่าและมีความหมาย ชีวิตคนเรานั้นมีบทบาท หน้าที่ที่หลากหลาย มีความคิดที่แตกแต่งกันไป บ้างคนต้องทำตามความฝัน บ้างคนต้องการมีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง และต้องการสิ่งอื่นๆอีกมากมาย ถ้าคนเราไม่มีชีวิตหรือตายไป ความฝันที่ได้วางแผนเอาไว้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น

Santi Kookumdin
14/10/2014 21:30
 • การใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวัน แม้บางครั้งจะมีท้อบาง เหนื่อยบางแต่ก็ไม่เคยหมดหวัง ออกไปเติมพลังให้กับชีวิต ในโลกกว้าง พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ ออกไปท่องเที่ยวในธรรมชาติ เติมสีสันให้ชีวิต

  Thitima Mink Tungthogthip
  06/09/2014 11:45
  View 403
  Total Score 2
 • ศาสนาพุทธ

  Nu Chalenee
  14/10/2014 13:05
  View 360
  Total Score 2
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือ ลูกสาว เพราะลูกสาวคือทุกอย่างในชีวิต ถ้าไม่มีเราก็ไม่มีลูก ถ้าไม่มีลูกเราก็อยู่ไม่ได้ เราเป็นลมหายใจของกันและกันค่ะ

  Smile DF Dokfinn
  14/10/2014 02:41
  View 335
  Total Score 1