เมนูหลัก

หนึ่งสิ่งที่สำคัญของตัวเองที่สุดคือครอบครัวค่ะ แค่มีความรักและเข้าใจในครอบครัวคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุด

นันท์นภัส โอวาทสุวรรณ
23/08/2014 16:42
 • แม่คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตครับถ้าไม่มีแม่ผมก็ไม่สามารถมาอยู่ตรงจุดนี้ได้

  จะรัก เธอ คนเดียว
  14/10/2014 10:01
  View 376
  Total Score 1
 • 1 สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม คือ ชีวิต ครับ สิ่งที่ง่ายดายของชีวิตคือการไม่มีชีวิต สิ่งที่ยากยิ่งของชีวิตคือการมีชีวิต 1ชีวตของผม ขอเป็นคนดีของพ่อแม่ 1 ชีวิตของผม จะเป็นคนดีของสังคม และ 1ชีวิตนี้ขอให้โลกเราพ้นภัยครับ

  Booger Tam
  23/08/2014 17:08
  View 410
  Total Score 1
 • สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือ ลูกน้อยที่อยู่ในท้องตอนนี้คะ ตอนที่ท้องอาจไม่ได้ตั้งใจ แต่ตอนนี้เค้าคือทุกสิ่งทุกอย่าง มีทั้งทุกข์และสุขแต่นั้นก็คือความรัก เฝ้านับวันเวลารอที่จะได้เจอหน้าเค้า กำหนดคลอดวันที่4ธันวาคมนี้คะ

  Daranee Sutthongmon
  13/10/2014 10:31
  View 332
  Total Score 0