เมนูหลัก

ความรัก ความเข้าใจ เป็นพื้นฐานไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่น กำลังใจที่ดี มีพลังในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นส่วนที่ดีในสังคม

Tas Tassanee
14/10/2014 17:07
 • ครอบครัวสำคัญที่สุด...คนในครอบครัวที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา...

  Thossapon Satiraratana
  13/10/2014 19:56
  View 342
  Total Score 1
 • ครอบครัวที่แสนธรรมดาของชาวนา ชาวไร่ แต่มันเป็นสิ่งที่ล่ำค่าสำหรับฉัน

  Chanyanut Kongphila
  15/10/2014 09:14
  View 382
  Total Score 1
 • ความฝันสำคัญที่สุดคะ เพราะ ความฝันทำให้เกิดหลายสิ่ง เกิดความหวัง เกิดเป้าหมาย เกิดความพยายาม สิ่งเหล่านี้คือสำคัญที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร

  Tanyakan Martin
  24/09/2014 23:15
  View 421
  Total Score 1