เมนูหลัก

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมคือเด็กๆ (นักเรียน) เพราะเด็กๆเหล่านี้ต้องเป็นอนาคตของชาติต่อไป การปลูกฝังสิ่งดีๆทั้งการเรียน คุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่เด็ก ช่วยเป็นพื้นฐานที่ดีสู่อนาคต และแม้จะไม่จบสายครูโดยตรง และเป็นแค่โรงเรียนเอกชนนอกระบบแต่ก็พยายามทำจนสุดความสามารถ

Tongseejud Krit
14/10/2014 16:51
 • 1 สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม คือ ชีวิตที่มีคุณภาพและมีสุข มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องการดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข และคาดหวังที่จะใช้ชีวิตอย่างตามที่คาดหวังไว้ ฉะนั้นการดำเนินชีวิตต้องมีการวางแผนและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  Wuttichai Krab
  22/08/2014 18:25
  View 384
  Total Score 1
 • เพราะการได้เป็น"พ่อ" ทำให้ผมตระหนักว่า เจ้าลูกชาย คือสิ่งสำคัญที่สุด ผมเลือกที่จะวางแผนชีวิตให้เขา ด้วยการทำประกันชีวิตและสุขภาพพร้อมประกันแผนการเรียนในอนาคต โดยเลือก Allianz Ayudha เพื่อเป็นตัวช่วย ให้ลูกชายมีวันเริ่มต้นและอนาตต ที่สมบูรณ์มั่นคงก้าวหน้าตลอดไป ..

  Normui Muimui
  05/09/2014 13:10
  View 422
  Total Score 4
 • การที่ได้อยู่กับครอบครัว ไปไหนมาไหนด้วนกันตลอด

  นรินทร์ ภักดีไพบูลย์ผล
  11/10/2014 23:55
  View 366
  Total Score 3