เมนูหลัก

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ....การศึกษาครับผม....การศึกษาทำให้คนไม่อดตาย....จิงป่าวหว่า

สถาพร นาควิลัยเลิศ
14/10/2014 14:54
 • คุณค่าของชีวิต คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะขณะที่เรามีชีวิตอยู่ได้เลี้ยง ได้ดูแลและได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวและคนอื่นๆ เมื่อถึงเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเราก็ยังมีค่าในการจากไป

  Maliwan Phaksai
  14/10/2014 16:01
  View 373
  Total Score 0
 • ความรักของแม่ที่มีต่อลูกคือพลังชิวีตของแม่

  ฟ้าใส สวยมาก
  15/10/2014 15:32
  View 334
  Total Score 0
 • แม่สำคัญที่สุดเพราะแม่สามรถเป็นทุกอย่างได้เพื่อลูก เป็นแม่ครัวยามลูกหิว เป็นคุณหมอยามลูกป่วย แต่ทุกอย่างไม่สามารถเป็นแม่ได้

  Benjamat Sukkokee
  04/10/2014 14:53
  View 367
  Total Score 1