เมนูหลัก

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตผมคือ "ครอบครัว" เพราะครอบครัวคือแรงผลักดัน ที่ทำให้ผม อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับ

Moo Mark Bong
13/10/2014 18:16
 • แม่คือสิ่งสำคัญสำหรับผมครับเพราะว่าแม่คอยสรางความสุขและความรักให้เราเสมอ และแม่เสียสละทุกอย่างเพื่อลูก รักแม่ครับ

  Kung'Cheetah Pheerapat
  10/09/2014 18:08
  View 371
  Total Score 5
 • ความพอดี​ความเข้าของกันและกัน​ เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำใฟ้คนสองคนคบกับไปได้ยาวนาน

  Wipavee Jenjittikul
  16/09/2014 13:53
  View 393
  Total Score 2
 • ความสุขของครอบครัว ผู้ที่เราเครพ ผู้ที่เราให้ความรัก สำคัญที่สุด

  Wattana Bangkhoncare Carebangkhon
  30/08/2014 21:32
  View 381
  Total Score 0