เมนูหลัก

สิ่งที่สำคัญที่สุดของผมคือการออกกำลังกาย ผมจะวิ่ง หรือปั่นจักรยาน และเล่นฟิตเนส ทุกวัน ไม่ต่ำกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ทำให้ผมมีร่างกายที่แข็งแรง มีระเบียบวินัย ที่สำคัญคือรูปร่างที่สวยงาม เกิดความภาคภูมิใจ รักตัวเอง พัฒนาจิตใจตนเองให้สูงขึ้น เห็นคุณค่าของการลงมือทำ สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่น

Worawut Ruyuenyong
22/08/2014 20:21
 • สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือ "การมีชีวิต" ทุกสิ่งต่างๆ จะไม่เกิดขึ้นได้เลยหากไม่สามารถรักษาชีวิตนี้ไว้ได้ สำคัญที่สุดคือรักษาชีวิตที่มีอยู่นี้ ให้ดำรงอยู่ต่อไป เพื่อสรรสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเอง เพื่อคนที่เรารัก เพื่อคนที่รักเรา และเพื่อทุกสรรพสิ่งรอบตัวเรา

  Narong Klamnoi
  14/10/2014 20:13
  View 396
  Total Score 2
 • "การเรียนรู้" เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม เพราะความรู้เป็นเหมือนวิชาไว้ให้เราต่อสู้กับโลกใบนี้

  Oil Anupong
  28/09/2014 01:04
  View 367
  Total Score 2
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ...ครอบครัว

  Porawut Paiwan
  08/10/2014 20:01
  View 361
  Total Score 7