เมนูหลัก

สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าสิ่งมาชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่า "ลูก" ซึ่งในภายหน้าเขาจะเติบโตกลายเป็นคนของสังคม ฉะนั้นการวางรากฐาน การปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ประกอบอยู่ในตัวลูกไม่แพ้กัน

Meilingz Prima
10/10/2014 19:58
 • ครอบครัวสำคัญที่สุด เพราะไม่ว่าลูกคนไหนทำอะไรผิดพ่อแม่จะช่วยตักเตือนเพราะท่านรักเรามากกว่าทุกคนในโลกและท่านสนับสนุนเราทุกทางในทางที่ดีที่สุด เวลาเราท้อท่านจะช่วยให้กำลังใจเสมอท่านอยู่กับเราตลอดเวลาทั้งในเวลาเารทุกข์เราสุขเหงาเศร้าเมื่อได้คุยกับพ่อแม่ก็จะทำให้เราลืมความทุกข์ทุกอย่างหมดสื้น

  Pu-Ai Kanchananat
  04/10/2014 03:35
  View 376
  Total Score 1
 • แม่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแม่คือทุกอย่างของชีวิต อยากให้แม่ได้พักและอยู่สุขสบาย

  นุ่น โส๊ด โสด
  27/08/2014 13:45
  View 447
  Total Score 15
 • ร่างกายที่ยังไม่ไร้ลมหายใจนี้สำคัญสุดเพราะร่างกายที่พ่อแม่ให้กำเนิดมานี้มิใช่จะถือกำเนิดคลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนได้โดยง่ายบางคนคลอดยากไม่มีโอกาสได้เกิดด้วยซ้ำเพราะสิ้นใจก่อนคลอดออกมาลืมตาดูโลกดังนั้นเกิดมาได้ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจะได้ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจะได้ไม่เสียโอกาสเพราะตายเร็วจึงใช้ชีวิตได้ไม่คุ้มค่ากับโอกาสที่ได้เกิดมา

  เทพนารีรัตน์ คงสกุล
  13/10/2014 23:51
  View 390
  Total Score 0