เมนูหลัก

1 สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือ นาฬิกา นาฬิกามีไว้บอกเวลา "เวลา"เป็นของมีค่าที่ทุกๆมีเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะจนหรือรวย แต่ทุกคนย่อมมีสิทธิใช้เวลาของตัวเองให้มีประโยชน์ได้ไม่เท่ากัน ดังนี้จงใช้เวลาทุกๆวันให้เกิดประโยชน์และมีความสุข และทำให้ทุกคนรอบตัวมีความสุข

Chris Paobthongwiset
08/10/2014 13:56
 • การแบ่งเวลาให้กับครอบครัว นอกจากการทำงานหาเงินอย่างเดียว เช่นพาลูกไปออกกำลังกาย ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

  Anvy Lek
  11/10/2014 09:36
  View 347
  Total Score 2
 • 1 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความรู้สึกของคนใกล้ชิด

  Sutthichok Wongthavorn
  27/09/2014 11:52
  View 398
  Total Score 1
 • พ่อกับแม่สำคัญที่สุด เพราะเค้าทั้งคู่รักและเข้าใจเราที่สุด

  Mayemayeye Suksod
  12/10/2014 11:21
  View 345
  Total Score 3