เมนูหลัก

แม่สำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีท่านก็จะไม่มีเราในวันนี้

Ooywaan Bunrangsi
04/10/2014 14:49
 • ลูกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

  Malai Deesalam
  13/10/2014 17:48
  View 338
  Total Score 2
 • สำคัญที่สุด คือทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะความไม่แน่นอน ส่ิ่งที่คงอยุ่คือความดี

  Noppadol Majak
  04/10/2014 05:03
  View 334
  Total Score 1
 • 1 สิ่งที่สำคัญสำหรับเรา ไม่ใช่สิ่งของชิ้นใด แต่เป็นความผูกพันธ์ในครอบครัว ที่สร้างพลังใจให้ทำทุก ๆ สิ่งได้สำเร็จ ที่เป็นกำลังใจให้ทุก ๆ อุปสรรค ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ ขอบคุณครอบครัวที่แสนอบอุ่นของหมวย :)

  WE JanJaa Machasil
  24/08/2014 14:55
  View 394
  Total Score 1